A TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (TriCSÓK Zrt.) bemutatása

A TriCSÓK Zrt. jogelődjét, a TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t a közbeszerzések területén szerzett 15 éves tapasztalattal rendelkező alapító tagok (Dr. Csók István és Dr. Csók Csaba) hozták létre. A Kft. 2010. november 2. napján Zrt.-vé alakult át. A Társaság szakterülete a közbeszerzési tanácsadás, illetve közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása.

A TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. a komplex tudású, magasan képzett, többségében jogi végzettségű szakembergárdája jóvoltából képes - a megbízói igényeket messzemenően szem előtt tartva - szakszerűen és a hatályos jogszabályokkal összhangban ellátni mindazokat a feladatokat, amelyek az eljárások gyors és eredményes lefolytatásához nélkülözhetetlenek.

A közbeszerzési tanácsadás keretében a TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. az ajánlatkérő megbízók szerződésállományának áttekintésével nem csupán a közbeszerzési szabályozásnak való megfelelőségben nyújt segítséget, hanem a beszerzések racionalizálásához, a beszerzési stratégia kialakításához is. A szakmai tevékenység a közbeszerzési igények felmérésétől, a támogatásból megvalósuló eljárások előkészítéséhez történő tanácsadáson, a közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolításán át, a szerződések teljesítésének közbeszerzés jogi szempontból történő felügyeletéig tart.

Ajánlattevő megbízók részére a TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. felhívások áttekintését, a kulcsfontosságú pontok meghatározását, az ajánlatok, jelentkezések elkészítéséhez ellenőrzőlisták összeállítását és beadásuk előtt azok átnézését is vállalja. A cég által bonyolított közbeszerzési eljárásokban az összeférhetetlenség okán nincsen mód az ajánlattevői képviselet ellátására.

A Társaság évente mintegy 300 közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítását, folyamat-menedzselését végzi. A TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. hivatalos közbeszerzési tanácsadóként számos EU-s és hazai támogatásból megvalósuló projekt teljes körű közbeszerzési feladatait látta, illetve látja el jelenleg is.

A TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.-t tevékenysége során a Közbeszerzési Döntőbizottság joggyakorlatának ismerete, valamint az elsősorban a szerződések előkészítése terén szakmai támogatást nyújtó partnere, a közbeszerzések terén ugyancsak 15 éves gyakorlattal rendelkező CSÓK és TÁRSA Ügyvédi Iroda segíti.

A TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. megbízói igény esetén elektronikus árlejtések lebonyolítását is vállalja, az ehhez szükséges több éves tapasztalat és infrastruktúra a cég rendelkezésére áll.

A Társaság rendelkezik érvényes, az ISO 9001 szabvány követelményei szerint tanúsított minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszerrel. A tanúsítvány kiterjed a versenyeztetési, beszerzési és közbeszerzési tanácsadásra, valamint versenyeztetési, beszerzési és közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatására, támogatására is.